Nieuw Bestuur Verkozen tijdens Ingelaste ALV

Month: juli 2023

Op vrijdagavond 7 juli vond de ingelaste Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij er gestemd werd voor de vervanging van het oude bestuur door zeven nieuwe leden. Deze verandering kwam tot stand na de Algemene Ledenvergadering in maart, waarin alle zittende bestuursleden aangaven zich na vele jaren niet langer beschikbaar te stellen en er werd gehoopt op nieuwe aanwas.

En die nieuwe aanwas is gekomen!

Alle zeven nieuwe bestuursleden ontvingen een aanzienlijk aantal stemmen van de aanwezige leden. We willen graag onze voormalige bestuursleden bedanken voor hun toewijding en wensen hen veel plezier met hun vrije tijd.

Daarnaast heten we het nieuwe bestuur van harte welkom!

Laten we samen op weg gaan naar prachtige jaren.