Geschiedenis HV DESK Kaatsheuvel

Handbalvereniging DESK (Door Eendracht Sterk Kaatsheuvel) is ontstaan vanuit de korfbal. In 1954 bestond er in Kaatsheuvel een korfbalvereniging die ten dode was opgeschreven. De aldaar sportende dames zochten naar een alternatief en vonden dit in de handbalsport. Zij vonden onderdak bij de voetbalvereniging DESK, die na enige aarzeling een afdeling dameshandbal onder haar hoede nam. De heer Joop Jansen werd hun eerste trainer. Hij moest hen de beginselen van het handbalspel bijbrengen in het patronaat van de St. Jan.
Daar deden de dames hun oefeningen op een houten vloer. Alhoewel het in eerste instantie de bedoeling was dat er alleen door de dames zou worden gehandbald, bleek ook hier dat men de heren niet kon missen. In hotel Euphonia werden tijdens de dansles enkele heren “gestrikt”.
Het eerste bestuur werd in 1954 gevormd, en bestond uit de personen Dini de Kort, Annie Klis, Piet de Kort en Jan Beerens. Voor de competitie werd één dames- en één herenteam ingeschreven. De wedstrijden werden gespeeld op een voetbalveld, een team bestond uit 11 spelers en middels linten werden de lijnen en cirkels aangegeven. In die tijd waren er twee bonden: het N.H.V. (Nederlands Handbal Verbond) en de R.K.H.B (Rooms Katholieke Handbal Bond). Bij deze laatste was DESK aangesloten en een van de regels was dat zij ’s zondags na 12.00 uur niet mochten handballen. Toen beide bonden samen gingen werden de regels wat versoepeld.

Ondertussen was er een nieuwe trainer gekomen: Dhr. Jan van der Snepscheut. Het herenseniorenteam werd in 1955 kanpioen en won dat jaar de eerste prijs op het gerenomeerde Taxandriatoernooi. Het gebeuren rond de kampioenswedstrijd was een waar spektakel, met paard en wagen toog man naar Tilburg waar het plaatselijke Longa tegemoet werd getreden. Na de overwinning is men weer op dezelfde manier teruggekeerd alleen was de reistijd iets langer, men kwam ook zoveel kroegen tegen!
De kern van de handbalclub werd in de eerste jaren gevormd door Jan Beerens, Annie Klis, Cees van de Ven en Piet van Wezel. Geestelijk adviseur was kapelaan Verheyen. Op initiatief van Jo Reinders werd er een damesjuniorenteam in het leven geroepen, de vereniging groeide gestaag. In 1957 ging men langzaam over op het zogenaamde zevenhandbal. Oorzaak hiervoor was o.a. dat men een tekort aan velden had. Natuurlijk werd er alleen nog maar buiten gehandbald, van spelen in sporthallen was toen nog geen sprake. De eerste binnenwedstrijden vonden plaats in de veilinghallen te Breda, het woord “binnenwedstrijd” is hier nog niet helemaal op zijn plaats. Het kwam namelijk wel eens voor dat de de wedstrijden werden afgelast omdat de velden waren ondergesneeuwd.
In 1957 kwam de breuk met voetbal DESK, een complete vereniging stond op straat, zonder een cent, geen accomodatie en geen spelmateriaal. De trainingen werden gehouden achter café “De Efteling” (Janus Vugts) op de weg naar Loon op Zand. Er werd een commissie van goede diensten aangezocht om onderhandelingen met de gemeente te beginnen ter verkrijging van eigen velden. In deze commissie zaten o.a. de heren Annegarn, Vlak en Knuivers. Het resultaat van het een en ander was dat de Efteling haar speelweide beschikbaar stelde voor het spelen van de competitiewedstrijden.
Het clubblad “DOELPUNTEN” verscheen in 1957 voor het eerst. De naam hebben wij te danken aan de toenmalige trainer Heerkens uit Tilburg. In 1960 verscheen in dit blad het clublied:

Wij zijn de handbalclub van DESK,
Ze krijgen ons niet op de fles.
Wij zijn een grote vriendenschaar,
En daarom zijn we steeds bij elkaar.
Dit jaar gaan we het weer goed doen,
De hele club word kampioen.
Daarom hebben wij het grootst plezier,
Dus we pakken ons potje bier.

Het bestuur van handbalclub DESK vond in die tijd dat ze naast het handballen ook andere activiteiten voor haar leden moest organiseren, de gezelligheid was een belangrijk iets binnen deze vriendenclub. Cees van de Ven en Annie Klis vormden de organisatie van de eerste jeugdkampen. Men ging met de jeugd op de fiets naar het Limburgse land. Deze kampen waren erg primitief, er was geen stromend water, men waste zich in een beek en het water om de aardappelen te wassen werd met de gierkan uit dezelfde beek gehaald. Er werd geslapen op de grond en de jongens en de meisjes werden gescheiden door een weg. Op kamp in Loon op Zand had men de euvele moed de jongens-en meisjestenten op hetzelfde veld te zetten, midden in de nacht kwam de politie om te vertellen dat men de boel moest opbreken en vertrekken. Ongehoord om zomaar bij elkaar op een veld het kamp op te slaan. Er werden fietstochten ondernomen naar het Belgische Luik en men ging te voet naar Vaals (80 km op en neer). Goede herinneringen hebben de oudere Desk-leden overgehouden aan de jaarlijkse trip naar het duitse Worms. Daar werd deelgenomen aan het door de plaatselijke vereniging Wormatia 08 georganiseerde toernooi. Deze vereniging bracht dan hetzelfde jaar ook een tegenbezoek.
Anno 2000 is er veel veranderd. Op dat moment hebben we ongeveer 230 leden verdeeld over 13 jeugd- en senioren-teams en rustende leden. We zijn dan een van de grootste verenigingen van Brabant.
De vereniging word aangestuurd door het bestuur, dat word bijgestaan door de diverse commissies: de jeugd en de technische commissie. De zaalwedstrijden worden gespeeld in sporthal de Werft in Kaatsheuvel of in de Wetering in Loon op Zand. De zaalcompetitie vind plaats gedurende de periode oktober-maart. De veldcompetitie word t afgewerkt op sportpark Eikendijk waar onze vereniging 2 verharde velden heeft. Gedurende de zomermaanden kunt u onze teams daar zien trainen en spelen.
Het beleid van de vereniging is, naast het presteren binnen de handbalsport, gericht op gezelligheid. Alle leden moeten zicht thuis voelen bij DESK. We gaan uit van het standpunt dat saamhorigheid een positieve invloed heeft op de prestatie. Hiervan getuige onze naam:
“Door Eendracht Sterk Kaatsheuvel”
Zoals binnen elke vereniging wordt er binnen het bestuur en de diverse commissies hard gewerkt, en is de behoefte aan vrijwilligers altijd aanwezig.
Desalniettemin mogen we stellen dat HV DESK een gezonde vereniging is dankzij de inzet van velen.