Contributie

Hieronder vindt u een overzicht van de contributies en bondscontributies per kwartaal vanaf 1 juli 2022:
Categorie Contributie Bondscontributie
Kabouters € 12,50
F € 24,00 € 28,00
E € 24,00 € 32,50
D € 32,50 € 53,50
C € 38,50 € 59,00
B € 43,50 € 72,50
A € 50,00 € 72,50
Senioren € 61,00 € 90,00
Recreanten spelend NHV € 35,00 € 42,50
Recreanten niet spelend NHV € 35,00 € 11,50
Rustende leden / donateur € 9,00

Bankrekening
IBAN NL67 RABO 0124 8213 59
t.n.v. penningmeester HV DESK Kaatsheuvel.

De contributie wordt vooraf per kwartaal geïncasseerd. Het verenigingslidmaatschap is per kwartaal opzegbaar. Het boekjaar van de bond loopt van 1 juli tot 30 juni. Let op: bij de contributie-inning van het derde kwartaal wordt ook de bondscontributie in rekening gebracht.