V.O.G.

Verklaring Omtrent Gedrag Verplicht

Het bestuur van HV DESK neemt de veiligheid van de leden zeer serieus en heeft daarom besloten om van elke vrijwilliger die werkt met minderjarigen een VOG te verlangen.

HV DESK vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksueel ongewenst gedrag in de sport aan het licht, zo ook de afgelopen maanden bijvoorbeeld in de hockeysport.

Ter preventie van seksueel ongewenst gedrag
Een van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en het NHV ter preventie van seksueel ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.

Uiteraard wordt van iedereen verlangd hier aan mee te werken. De betreffende vrijwilligers worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het aanvraagproces.

Een garantie biedt de VOG natuurlijk nooit, maar de drempel voor mensen met verkeerde intenties ligt hoger. Het heeft een preventieve werking. Ouders, jeugdleden en potentiële jeugdleden kunnen ervan uitgaan dat HV DESK alles doet om de jeugd onbezorgd te laten handballen.

Inmiddels is de invoering van start gegaan. De betreffende vrijwilligers worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het aanvraagproces.