Koningsspelen was een groot succes voor HV DESK

Activiteit

Koningsspelen werd op 21 april 2023 gehouden op het Sportpark en het is met behulp van velen vrijwilligers een groot succes geweest.

Wij danken alle vrijwilligers!


Springkussen

seizoensopening 2022-2023

Activiteit

Noteer vast in je agenda !
Op zaterdag 10 september starten we weer met onze jaarlijkse gezellige seizoensopening vanaf 16.00 uur op Eikendijk.