Overlijden Annie Kemmeren

Hein Meulkens

We zijn geschrokken van het overlijden van Annie Kemmeren. Annie was al meer dan 45 jaar lid van onze vereniging. We zijn haar veel dank verschuldigd voor hetgeen Annie belangeloos voor onze vereniging heeft gedaan en betekend.

Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens de leden en het bestuur van Handbalvereniging Desk.

Ron Hamers
Bestuur hv Desk


Wij zoeken jou om ons team te versterken!

Hein Meulkens

Beste leden, ouders en handbalvrienden,

Onze bruisende handbalvereniging is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons team te versterken en samen te zorgen voor een fantastische club! We hebben op dit moment diverse interessante vacatures openstaan en we hopen dat jij, of iemand die je kent, ons team wilt komen versterken.

Hieronder vind je een overzicht van de openstaande vacatures:

VOORZITTER
ALGEMEEN BESTUURSLID
LID JEUGDCOMMISSIE
JEUGDSCHEIDSRECHTER(S)
BONDSCHEIDSRECHTER(S)
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR
LID ACTIVITEITENCOMMISSIE
WEDSTRIJDSECRETARIAAT

Een uitgebreide omschrijving van deze vacatures kan je terugvinden op de vacaturepagina.


Springkussen

seizoensopening 2022-2023

Hein Meulkens

Noteer vast in je agenda !
Op zaterdag 10 september starten we weer met onze jaarlijkse gezellige seizoensopening vanaf 16.00 uur op Eikendijk.


Jubalarissen

Jubilarissen in het zonnetje gezet

Hein Meulkens

Vrijdag 1 april was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij Handbalvereniging HV Desk. Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering was de huldiging van de jubilarissen. Het bleek ook meteen een mooi weerzien tussen (oude) bekenden!

Het bestuur heeft maar liefst 6 leden persoonlijk gefeliciteerd met hun Jubileum bij HV Desk. Een jubilaris kon niet aanwezig zijn. Traditioneel staat dit heugelijke feit tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op de agenda.

Dit jaar vierden Leo Beerens en Agnes Burgs dat ze maar liefst 40 jaar lid zijn van onze vereniging.

Amy Bongers, Bram de Jong (afwezig), Renske Vonk, Sylvain Vugts en Jeroen Brouwers mochten hun 25-jarig jubileum vieren.

Mooie mijlpalen waarvoor het bestuur deze HV Desk leden een jubileum-attentie en een prachtige bos bloemen overhandigde.

Bedankt voor jullie trouwe lidmaatschap!