Nieuw Bestuur Verkozen tijdens Ingelaste ALV

Vereniging

Op vrijdagavond 7 juli vond de ingelaste Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij er gestemd werd voor de vervanging van het oude bestuur door zeven nieuwe leden. Deze verandering kwam tot stand na de Algemene Ledenvergadering in maart, waarin alle zittende bestuursleden aangaven zich na vele jaren niet langer beschikbaar te stellen en er werd gehoopt op nieuwe aanwas.

En die nieuwe aanwas is gekomen!

Alle zeven nieuwe bestuursleden ontvingen een aanzienlijk aantal stemmen van de aanwezige leden. We willen graag onze voormalige bestuursleden bedanken voor hun toewijding en wensen hen veel plezier met hun vrije tijd.

Daarnaast heten we het nieuwe bestuur van harte welkom!

Laten we samen op weg gaan naar prachtige jaren.


Overlijden Annie Kemmeren

Vereniging

We zijn geschrokken van het overlijden van Annie Kemmeren. Annie was al meer dan 45 jaar lid van onze vereniging. We zijn haar veel dank verschuldigd voor hetgeen Annie belangeloos voor onze vereniging heeft gedaan en betekend.

Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens de leden en het bestuur van Handbalvereniging Desk.

Ron Hamers
Bestuur hv Desk


Wij zoeken jou om ons team te versterken!

Vereniging

Beste leden, ouders en handbalvrienden,

Onze bruisende handbalvereniging is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons team te versterken en samen te zorgen voor een fantastische club! We hebben op dit moment diverse interessante vacatures openstaan en we hopen dat jij, of iemand die je kent, ons team wilt komen versterken.

Hieronder vind je een overzicht van de openstaande vacatures:

VOORZITTER
ALGEMEEN BESTUURSLID
LID JEUGDCOMMISSIE
JEUGDSCHEIDSRECHTER(S)
BONDSCHEIDSRECHTER(S)
VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR
LID ACTIVITEITENCOMMISSIE
WEDSTRIJDSECRETARIAAT

Een uitgebreide omschrijving van deze vacatures kan je terugvinden op de vacaturepagina.