Overlijden Annie Kemmeren

We zijn geschrokken van het overlijden van Annie Kemmeren. Annie was al meer dan 45 jaar lid van onze vereniging. We zijn haar veel dank verschuldigd voor hetgeen Annie belangeloos voor onze vereniging heeft gedaan en betekend.

Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens de leden en het bestuur van Handbalvereniging Desk.

Ron Hamers
Bestuur hv Desk